Середа, 29.03.2017, 14:09
БГПК  

Головна | Інформація про сайт | Реєстрація | Вхід
6-8 квітня 2017 року в коледжі відбудеться ХVI МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти»
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1
Olena
Годинник
Час працює на нас, поки ми працюємо.

ВідеогалереяКонтакти
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Барський
гум.-пед. коледж ім. М. Грушевського
р/р 31552301147115
МФО 802015
КОД 02904160
ГУДКСУ у Вінницькій області

Призначення платежу: благодійний внесок
Барський гуманітарно-педагогічний коледж
імені Михайла Грушевського

          Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, вищий навчальний заклад І рівня акредитації комунальної форми власності (є власністю територіальних громад області, управління якою здійснює Вінницька обласна рада), готує кадри для здійснення практичної роботи в галузях освіти, мистецтва, журналістики та права за професійним спрямуванням спеціальностей кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст”, "бакалавр”.
  Коледж бере початок із заснованого у травні 1985 року Барського педагогічного училища (створене відповідно до наказу Міністерства освіти Української РСР від 11 травня 1985 року №139).
       25 жовтня 2001 року Вінницькою обласною радою при педагогічному училищі відкрито Обласний гуманітарний ліцей для обдарованих сільських дітей Вінницької області.
       25 грудня 2002 року Барському педагогічному училищу Кабінетом Міністрів України присвоєно ім'я видатного українського вченого Михайла Грушевського.
       25 липня 2003 року Вінницька обласна рада перейменувала Барське педагогічне училище імені Михайла Грушевського в Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського.
       Із часу відкриття навчальний заклад здійснював підготовку за двома спеціальностями – "Дошкільне виховання” та "Початкове навчання”; з 1992 року –  за спеціальностями "Дошкільне виховання”, "Початкове навчання”, "Образотворче мистецтво та художня праця”, "Музика”; з 1997 року – за спеціальностями "Дошкільне виховання”, "Початкове навчання”, "Образотворче мистецтво та художня праця”, "Музика”, "Правознавство” (денна і заочна форми навчання).
        Із 2002 року коледж здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями "Дошкільне виховання” та "Початкове навчання”, а з 2004 року – за спеціальностями "Музика” та "Образотворче мистецтво”. 
       У 2003 році розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю "Видавнича справа та редагування”.
       Із 2007 року навчальний заклад очолює Савчук Петро Нестерович.  Адреса коледжу: майдан Грушевського,1, м. Бар, Вінницька область, 23000. 
  Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського має самостійний баланс, бюджет та розрахункові рахунки.
  Навчальний заклад знаходиться в триповерховій будівлі, спорудженій у 1984 році. До комплексу приміщень коледжу входять:  навчальний корпус, майстерні, тир, гаражі, зали для занять  хорів та роботи секцій і об'єднань за інтересами, два гуртожитки на 225 місць. 
        У коледжі навчається 1092 студенти: за денною формою навчання – 998 осіб, за  заочною формою навчання – 94 особи;  на бюджетному фінансуванні перебувають 862 студенти, за рахунок коштів фізичних осіб навчається 230 студентів. 
       Кількість аудиторій, які безпосередньо використовуються в навчальному процесі, – 46, у тому числі: кабінетів – 29,  лабораторій – 5, навчальних майстерень – 4, залів – 6. Під час  проведення занять із  музики та в процесі роботи народних самодіяльних колективів використовуються 28 фортепіано, 134 баяни, 27 струнних інструментів.


 

  У коледжі працює  їдальня на 180 місць; обладнаний медичний пункт.
Навчально-виховний процес здійснюють 143 викладачі (139 на постійній основі).
Серед них:
– мають учений ступінь – 11;
– викладачів-методистів – 69;
– відмінників освіти України – 38;
– мають вищу категорію – 105;
– аспірантів, здобувачів ученого ступеня – 11;
– магістрів – 27. 

 До читання спецкурсів студентам освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр” залучаються науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації.
   В умовах інтенсивного розвитку освіти науково-методична робота в коледжі спрямована на вирішення наступних завдань: створення умов для підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення їх педагогічної майстерності, розкриття творчого потенціалу кожного зокрема, активну співпрацю з вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації з метою проведення спільних наукових досліджень, розширення освітянського науково-інформаційного простору.
   Зазначені інтеграційні процеси в закладі реалізуються через органічну єдність змісту освіти і програм науково-методичної діяльності; створення відповідних стандартів вищої освіти,  підручників та навчальних посібників, у яких були б ураховані сучасні досягнення науки й техніки; організацію науково-практичних конференцій,  семінарів, круглих столів,  тематичних читань,  творчих конкурсів,  олімпіад, турнірів.
   У коледжі значна увага приділяється розробці авторських навчальних програм,  спецкурсів,  підручників,  методичних посібників тощо. Науково-методична робота здійснюється з урахуванням наявного наукового потенціалу закладу в напрямку вирішення проблем нового змісту освіти, методики навчання та виховання. Невід’ємною частиною науково-методичної діяльності навчального закладу є науково-дослідницька робота студентів та учнів ліцею, яка постійно урізноманітнюється і розширюється.
   У навчальних кабінетах закладу завершено створення комплексу науково-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін (матеріали лекційних, семінарських,  лабораторних занять, роздаткові матеріали, наочні посібники); оновлено робочі програми; розроблено комплекс методичного забезпечення з обов’язкових та варіативних галузевих дисциплін, який зосереджено в методичному кабінеті.   
   Для перевірки знань студентів із більшості навчальних дисциплін використовуються комп’ютерні програми. З метою кращої організації самостійної роботи студентів упроваджуються електронні підручники,  прикладне програмне забезпечення; наявні спеціалізовані WEB-сторінки  викладачів; активно використовується вихід в Internet. 
   Колектив коледжу переконаний, що однією з важливих сходинок професійного зростання,  визначення рівня педагогічної майстерності кожного викладача є результативність його вихованців,  участь у конкурсах,  олімпіадах,  тренінгах,  семінарах, телемостах,  фестивалях, аукціонах тощо,  завдяки чому виявляються кращі серед кращих,  розкривається  творчий потенціал молоді. Викладачі,  учні ліцею та студенти коледжу не одноразово ставали переможцями обласних конкурсів,  фестивалів,  олімпіад, а саме: заклад посів І місце в обласній виставці з образотворчого мистецтва і І місце з науково-методичної роботи серед ВНЗ І-ІІ р.а.; ліцейське наукове товариство "Перспектива” нагороджене дипломом ІІ ступеня за перемогу у Всеукраїнському відкритому конкурсі на кращу модель наукового товариства учнів МАН України;  команда юних істориків ліцею нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу у ХІІ Всеукраїнському турнірі юних істориків (м. Славута, Хмельницька область); 15 учнів ліцею стали дипломантами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (м. Вінниця); студенти коледжу вибороли І, ІІІ місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика, ІV місце в обласному конкурсі творчих робіт з історії та обласній олімпіаді з іноземної мови.
   Викладачами та студентами коледжу  організовуються виставки творів образотворчого мистецтва на районному та обласному рівнях.
  Продовжується співпраця коледжу з ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. На базі закладу працюють НКП Сумського державного університету та Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Коледж уклав угоди про співпрацю з Львівським національним університетом імені Івана Франка, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова,
Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського.
  
  Враховуючи те,  що в сучасних умовах конкурентної боротьби рейтингова позиція кожного навчального закладу є фактором, котрий суттєво впливатиме на вибір абітурієнтом майбутнього місця навчання, в коледжі активно впроваджуються інноваційні педагогічні технології, які націлюють колектив на постійний розвиток та вдосконалення, набуття вкрай необхідних навичок ґрунтовної науково-дослідницької роботи і є пріоритетними в діяльності освітнього закладу.   


 

Колектив Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського
 

Колектив Обласного гуманітарного ліцею для обдарованих сільських дітейАдміністрація Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія викладачів фізико-математичних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського
Циклова комісія викладачів філологічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія викладачів природничих дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія викладачів іноземної мови Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія викладачів дошкільної педагогіки і психології та фахових методик Барського гуманітарно-педагогічного коледжу
імені Михайла Грушевського
Циклова комісія викладачів фізичного виховання та захисту Вітчизни Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія викладачів образотворчого мистецтва і трудового навчання Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія викладачів правових дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія музичних дисциплін Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоЦиклова комісія молодих викладачів Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського

 
Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки і психології та фахових методик Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоБухгалтерія Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоТехнічні працівники Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоПрацівники їдальні Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла ГрушевськогоДружний творчий колектив Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського
ПРОГРАМА
XVI Міжнародна конференція 6-8 квітня

ОЛІМПІАДА 2017
Запрошуємо майбутніх абітурієнтів посилити свої позиції на  вступному конкурсі – взяти участь в Олімпіаді-2017
Пошук
Гаряча лінія

Допомога бійцям АТО

Увага! Цивільний захист

Ми на Facebook


Вхід на сайт
Календар
«  Березень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Архів записів
 
 
 

вологість:

тиск:

вітер:

 
Друзі сайту
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Вінницької ОДА

Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Сумський державний університет

Освітній портал Рedpresa

Обласний гуманітарний ліцей

Барська районна державна адміністрація


Газета Вінницької обласної ради